Štamparske usluge

  • Fotokopiranje i štampanje crno belo i u boji do A3 formata
  • Spiralno koričenje
  • Skeniranje
  • Očitavanje biometrijskih dokumenata
  • Plastifikacija dokumenata
  • Grafička priprema